trende

Mobbing Eğitimi

Anasayfa » Kurumlara Özel Eğitimler » Mobbing Eğitimi

Mobbing eğitimi, çalışma ortamlarında mobbingin (psikolojik taciz) tanımı, etkileri, önlenmesi ve mücadelesi hakkında bilgi veren eğitim programlarıdır. Mobbing, bir çalışanın diğer bir çalışan veya çalışanlar tarafından sistematik olarak, sürekli ve amacı dışında psikolojik şiddete maruz kalmasıdır. Bu, kişinin iş yerinde sürekli olarak hedef alınması, dışlanması, aşağılanması, dedikodu yapılması, yalnız bırakılması ve olumsuz bir şekilde manipüle edilmesi gibi davranışları içerir.

Mobbing eğitimi genellikle şu konuları içerebilir:

Mobbingin Tanımı ve Türleri: Mobbing nedir, hangi davranışlar mobbing kapsamında değerlendirilir ve farklı mobbing türleri nelerdir gibi temel bilgiler verilir.

Mobbingin Belirtileri: Mobbinge maruz kalan kişilerin gösterebileceği fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler üzerinde durulur. Bu belirtileri tanıyarak erken müdahale için farkındalık oluşturulur.

Mobbingin Etkileri: Mobbingin bireyler üzerindeki psikolojik, duygusal ve fiziksel etkileri ele alınır. Bu eğitimde, mobbingin hem mağdur hem de iş ortamı üzerindeki olumsuz sonuçları vurgulanır.

Mobbing Önleme ve Mücadele: Mobbingin önlenmesi ve mücadelesinde etkili stratejilerin geliştirilmesi için eğitim verilir. İş yerinde olumlu bir çalışma ortamının nasıl oluşturulacağı ve mobbingin engellenmesi için alınabilecek önlemler hakkında bilgi sağlanır.

İş Yeri Politikaları ve Hukuki Boyut: Mobbing eğitimleri, iş yeri politikalarının ve hukuki boyutunun nasıl işlediğini açıklar. Mobbingin iş yeri politikaları ve yasalarla nasıl ele alınacağı hakkında bilgi verilir.

Empati ve İletişim Becerileri: Empati ve etkili iletişim becerileri, mobbingin önlenmesinde ve mücadelesinde önemli bir rol oynar. Bu becerilerin geliştirilmesi, iş yerindeki olumlu ilişkileri destekler ve mobbingin önüne geçebilir.

Mobbing eğitimi, iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve çalışanların psikolojik güvenliğinin korunması için önemlidir. Mobbinge maruz kalan çalışanların haklarını bilmesi ve bu tür davranışlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri, onların sağlığını ve iş performansını olumlu yönde etkileyebilir. Aynı zamanda, mobbingin önlenmesine ve iş yerinde olumlu bir çalışma kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunur.

İçerik bulunamadı.

Whatsapp
Hena Destek
Hena Destek
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?