trende

KVKK Danışmanlığı

Anasayfa » KVKK Danışmanlığı

Kişisel verilerin korunması, veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi için bir disiplin sağlanmasıdır. Bu noktada vurgulanması gereken şudur: Veriyi korumak, verinin kullanılmasının yasaklanması değil; verinin kim tarafından hangi amaca yönelik olarak ve nasıl kullanacağının kararını, verinin sahibinin vermesini sağlamak ve veri sahibinin bu konuda bilgi talep etme hakkını daimi kılmaktır.

HENA Eğitim ve Danışmanlık Olarak,

 •  Danışmanlığımız tarafından şirket uyum analizlerinin yapılması, Danışmanlığımız ile şirket içerisinde ne yapılacağına dair politikaların belirlenmesi
 • Veri ihlali halindeki protokollerin danışmanlığımız ile belirlenmesi,
 • Sözleşmelerin gözden geçirilip, değişiklik gerektiren durumların analizinin yapılması, Danışmanlığımız ile açık rıza belgelerinin oluşturulması,
 • İdari süreç ile karşılaşılması durumunda; danışmanlığımız ile beraber KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kurumu)’na verilecek bilgilerin gerek teknik gerekse hukuki açıdan doğru olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Tüm bunların danışmanlığımız ile beraber, departmanları bağlayıcılığının oluşturulması, Tüm şirket bünyesinde Kişisel Verileri Koruma konusundaki bilincin ve hassasiyetin danışmanlığımız tarafından yerleştirilmesi.

KVKK’na uygun uyum ve temel altyapı oluşturma sürecimiz;

 • VERBİS Sistemine Kayıt
 • Kişisel Veri Envanteri Oluşturma
 • Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti
 • Tespit Edilen Kişisel Verilerin Niteliklerinin Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Verinin Hukuki Sebebinin Tespiti
 • Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Tespiti
 • Veri Konusu Kişi Grubunun Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Verilerin Saklama Süresinin Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı / Alıcı Gruplarının Belirlenmesi
 • Yabancı Ülkelere Aktarılan Kişisel Verilerin Belirlenmesi
 • İşlenen Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirlerin Belirlenmesi
 • Birim yöneticilerine KVKK sunumu ve bilgilendirmesi
 • Farkındalık eğitimleri
 • Veri sorumlusu eğitimi
 • Aydınlatma politikasının hazırlanması
 • Tedarikçi / müşteri/Personel sözleşmelerinin KVKK acısından güncellenmesi
 • Genel Aydınlatma metninin hazırlanması
 • Çalışanlara ilişkin genel aydınlatma metninin oluşturulması
 • Veri saklama ve imha politikasının kurgulanması

KVKK kapsamında danışmanlık hizmetimiz;

 • İşverenden gelebilecek makul sayıdaki Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una dair telefonla ve yazılı soru sorma durumlarında soruları cevaplandırma ve işverene yol gösterme
 • KVKK ‘ya dair değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme
 • KVKK Kurul Kararları ve bu kararların İşveren özelinde yaratabileceği etkilere dair bilgilendirme
 • Geçen zaman içinde karşılaşılan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ‘na dair güncel olaylara karşı görüş oluşturma /strateji geliştirme
 • Kişisel Veri konusunda yaşanılan iyi uygulama örneklerini işverene aktarma
 • Bölüm bazlı Kişisel Veri Süreç analiz toplantılarının gerçekleştirilmesi (ihtiyaca göre)
 • Değişen KVKK mevzuatlarına göre ek uyum politikalarının belirlenmesi
 • Kişisel Veriye dair açık olabilecek noktalarda gerekli yerinde gözlemlerin yapılması ve çözüm önerileri sunulması
 • Yeni eklenen çalışanlara bilgilendirmelerin yapılması
 • Web sitesinde ve dijital ortamda yeni eklenen alanlara ilişkin KVKK Uyum Metinlerinin güncellenmesi

HENA Eğitim ve Danışmanlık olarak Kocaeli merkez ofisimiz ile, Türkiye genelinde KVKK Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.

Daha fazla bilgi almak için;
[email protected]

Whatsapp
Hena Destek
Hena Destek
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?