trende

KVKK Nedir ?

Anasayfa » KVKK Nedir ?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları ortaya koymak amacını havi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun hükümlerinin, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı kanunun kapsam başlıklı maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
VERBİS;
Kanunun kapsamı dahilinde olan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi ise kanunda veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Kanun 16. Maddesi ile, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolması gerektiğini ifade etmiş olup, bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Kişisel Verileri Koruma Başkanlığınca hazırlanmıştır. Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmakta olup, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kendi verileri üzerinde erişim ve kontrolün sağlanabilmesi imkânına sahip bulunmaktadırlar.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir.
2020 yılı itibariyle yeniden değerleme oranınca yapılan oranlama dolayısıyla bu yaptırım 36.053,00 Türk Lirasından 1.802.641,00 Türk lirasına kadar uygulanabilecektir.
Konunun hassasiyeti, güncelliği, gerçekleşen yasa değişiklikleri ve hukuki konularda yapılacak maddi hataların telafisi imkansız hak kayıpları doğurma tehlikesi ele alındığında HENA Eğitim ve Danışmanlık’tan hukuki destek alınması tavsiye olunmaktadır.

İçerik bulunamadı.

Whatsapp
Hena Destek
Hena Destek
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?